Ochrona praw

Logo i nazwa Kolejkowo są prawnie chronionymi znakami towarowymi, dla których wydane zostały świadectwa ochronne w Urzędzie Patentowym RP. Spółka KOLEJKOWO SA z siedzibą w Jeleniej Górze, będąca dysponentem praw do znaków towarowych Kolejkowa, zastrzega sobie pełne prawo do egzekwowania zabezpieczeń wynikających z tego faktu. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie logotypu lub nazwy Kolejkowa przez inne podmioty jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem stosownych kroków prawnych w stosunku do tych podmiotów.

Wszelkie treści, obrazy i filmy znajdujące się na stronie Kolejkowa są chronione prawem autorskim. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek utworów publikowanych na tej stronie, w tym: tekstów, zdjęć, znaków graficznych lub zdjęć bez zgody spółki KOLEJKOWO SA z siedzibą przy ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra.

W przypadku chęci uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów zawartych na stronie Kolejkowa, prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@kolejkowo.pl.

Zobacz również:

1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12