Bezpiecznie w Kolejkowie - wyniki konkursu!

Konkurs plastyczny był zorganizowany w ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu i Kolejkowa  pod nazwą „Bezpiecznie w Kolejkowie”.
Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu.
Celami głównymi konkursu była przede wszystkim edukacja dzieci w ramach bezpiecznych
zachowań, propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw
oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania. Konkurs był bezpłatny i miał
charakter otwarty, skierowany był do dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było stworzenie pracy plastycznej – technika
artystyczna dowolna – na temat zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa powszechnego.

Praca
plastyczna powinna w swej treści nawoływać do przestrzegania zasad
w zakresie prawidłowych postaw społecznych. Tematem przewodnim kampanii było
uświadomienie odbiorcom, że właściwe zachowania i postawy wpływają na bezpieczeństwo
ogólne, w tym głównie dzieci.

Do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu wpłynęło ponad 500 prac. Jury wyłoniło
5 zwycięzców oraz przyznało 5 wyróżnień. Forma wykonania prac zaskoczyła oceniających,
bowiem znalazły się wśród nich wszystkie techniki malarskie – od zwykłego rysunku po
prace olejne oraz trójwymiarowe, a także kolaże. Ocenie poddano:

  • Pomysłowość
  • Treść i budowa przekazu
  • Inwencja twórcza
  • Dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

Zwycięzcami w konkursie są:
1. Nikodem Bieroński z Oławy.
2. Yeva Kostiv z Trzebnicy.
3. Michał Kurek ze Strzelina.
4. Wiktoria Melkowska z Boleścina.
5. Maja Skrzątek z Lubina.

Wyróżnionymi w konkursie są:
1. Amelia Zyga z Marcinowic.
2. Natalia Sztukowska z Sycowa.
3. Oliwia Babraj z Świdnicy.
4. Patrycja Sobocińska z Glinicy.
5. Nela Podgórska z Nielubia.

Wszystkich dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatów zapraszamy na
uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 14 czerwca br. o godz. 10:00 w siedzibie
Kolejkowo Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95 (I piętro budynku Sky Tower) we
Wrocławiu.

1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16