Kopalnia Guido Zabrze

Kopalnia Guido Zabrze

by

Historia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego

Guido to nieczynna kopalnia węgla kamiennego (nadanie górnicze z 2 października 1855 roku), eksploatowana od 1871 do 1928 roku, po 1945 roku stanowiła część kopalni Makoszowy. Od 1 lipca 1967 roku część wyrobisk została przeznaczona na Kopalnię Doświadczalną Węgla Kamiennego M-300, którą postawiono w stan likwidacji z dniem 1 lipca 1996 roku. Kopalnia jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Część wyrobisk jest udostępniona do zwiedzania jako podziemne trasy turystyczne, obiekt należy do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Kopalnia Guido Zabrze kombajn
Kopalnia Guido Zabrze kombajn

Turystyka

Guido ma charakter unikatowy, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych w Polsce a nawet na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. W kopalni można obejrzeć m.in. warstwową budowę geologiczną skał z objawami tektoniki. Zwiedzających oprowadza przewodnik. Temperatura pod ziemią wynosi 13-16 stopni niezależnie od pory roku.

Poziom 170

Ten poziom opowiada o pracy górników na przełomie XIX i XX wieku na obszarze Śląska, zagrożeniach na kopalni oraz o tradycjach górniczych (kaplica św. Barbary). Trasa na poziomie 170 jest uzupełnioną efektami multimedialnymi.

Poziom 320

 

Kopalnia Guido Zabrze
Kopalnia Guido Zabrze

 

Wyrobiska na tym poziomie są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to górnicy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. Część komór na tym poziomie jest już wykorzystana na działalność usługową i restauracyjną, odbywają się tu liczne koncerty, spotkania i przedstawienia teatralne.

 

Poziom 355

Tzw. Poziom 355 został otwarty 4 lutego 2016, trasa przechodzi przez wyrobiska, które były w latach 1996–2014 zatamowane. Można zwiedzać albo podczas tzw. „szychty” – zwiedzający w górniczym ubraniu roboczym z przewodnikiem-górnikiem wykonują pewne prace górnicze, albo w trybie „mroki kopalni” – zwiedzający otrzymują lampy osobiste i zwiedzają te trasę po ciemku.

 

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *