Dla szkół i przedszkoli

Wystawa: Kolejkowo – Cudowny Świat w Miniaturze

Czas zwiedzania: 60 min

Wiek dzieci: 4-19 lat

Maksymalna liczba uczestników: 100 osób

Cena: 24 zł

Kolejkowo to nietypowa lekcja krzewienia wiedzy i poznawania świata w otoczeniu pasjonujących miniatur. Na wystawie można zgłębić szczegóły życia codziennego z innej perspektywy. Łącząc zabawę z nauką odwiedzający rozwiną swoje zdolności kreatywnego myślenia, spostrzegawczości czy ducha rywalizacji. Kolejkowo daje możliwość odwiedzenia miejsc charakterystycznych dla Dolnego Śląska, jak również zapoznania się z współczesnymi i historycznymi budowlami istniejącymi na terenie województwa dolnośląskiego.W trosce o najmłodszych gości konstrukcja makiet została wyposażona w podesty umożliwiające komfortowe zwiedzanie dzieciom w każdym wieku.

Przedszkole

Podczas zwiedzania dzieci mogą zobaczyć z bliska sceny z życia codziennego. Stwarza to sytuację edukacyjną pozwalającą budować wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka. Liczne sceny z udziałem realnych zjawisk występujących w naturze tworzą warunki pozwalające na bezpieczną eksplorację przyrody i stymuluje rozwój wrażliwości u dzieci. Oprócz tego jest to idealna okazja do lekcji ochrony środowiska naturalnego. Mnogość obiektów znajdujących się na makiecie wspiera rozwój procesów poznawczych, ucząc przy tym odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości. Sceny przedstawione na makiecie w tym budowa i wypadek drogowy, są idealną okazją do nauki nawyków i zachowań prowadzących do dbania o sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Szkoła podstawowa – I etap edukacyjny

Przedstawione na makiecie charakterystyczne budynki dla całego województwa, pozwalają dzieciom poznać ciekawostki historyczne dotyczące regionu, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne. Podczas oprowadzania dzieci poznają wybrane legendy dotyczące regionu w którym mieszkają. Dzieci podczas podziwiania makiet mogą poznać popularne gatunki roślin i zwierząt, których nie spotka się na co dzień. Stanowi to również wspaniały wstęp do rozmów na temat gatunków objętych ochroną oraz nauki ekosystemów. Występujące na makietach wymarłe gatunki zwierząt, pozwalają na przeprowadzenie z dziećmi rozmowy na temat czasów, w których one występowały, tak by mogły je w przyszłości rozpoznawać. Mnogość figurek, które reprezentują różne zawody, pozwalają dzieciom poznać specyfikacje wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej.

Szkoła Podstawowa – II etap edukacyjny

Wizyta w Kolejkowie to świetna okazja by poznać dziedzictwo kulturowe. W jednym miejscu znaleźć można zabytki i dzieła architektury, które przedstawione w taki sposób, dzieci lepiej zapamiętają. Jest to również świetna okazja do zapoznania się z twórczością artystów w obrębie “małej ojczyzny”. Poznawanie zabytków i twórców regionu jest formą zachęcenia do współtworzenia kultury regionalnej przez najmłodszych, realizując przy tym założenia programowe.

Szkoły ponadpodstawowe

Udział w wystawie uczniów z szkół ponadpodstawowych to świetna okazja na rozwijanie u nich osobistych zainteresowań i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin. Podczas zwiedzania młodzież ma szansę bliżej poznać zabytki architektury, charakterystyczne dla całej okolicy, które później będzie mogła z łatwością wymienić. Taka wizyta to okazja na obcowanie młodzieży z kulturą i rozwijanie u nich pasji poznawania świata.

Przebieg zajęć

Przewodnik opowiada przez godzinę o ciekawostkach miniaturowego świata. W trakcie oprowadzania zadaje pytania grupie związane z przedstawionymi na makiecie elementami. Ciekawostki opowiadane dotyczą przedstawionych na makiecie zabytków, budynków czy przedstawionych zawodów. Na koniec przewodnik zadaje pytania, związane z wiedzą przekazywaną przez całe zajęcia.

Warsztaty modelarskie – Cudowne tworzenie miniatur

Czas trwania zajęć: 60 minut

Maksymalna ilość uczestników: 50 osób

Wiek dzieci: 4-12 lat

Koszt: 15 zł osoba

Modelarstwo to fascynująca przygoda, interesujące wyzwanie. Pozwala rozwijać swój talent i kształtuje charakter. Uczy cierpliwości, precyzji i rozwija kreatywność.

Przedszkola

Kolejkowo – warsztaty

Dzieci w ramach zajęć modelarskich realizują założenia, które niezbędne są dla zakończenia wychowania przedszkolnego. Rozwijają swoje zdolności fizyczne, poznawcze oraz emocjonalne. Najmłodsi uczestnicy zajęć poprzez tworzenie własnego projektu inicjują zabawy konstrukcyjne, majsterkują, budują, wykorzystując dostępne na stanowisku materiały. Oprócz tego dzieci wykonują czynności takie jak: sprzątanie swojego stanowiska, trzymania przedmiotów jedną ręką i oburącz. Malując swoje kamienice uczestnicy zajęć ćwiczą chwyt pisarski. Podczas trwania warsztatów dzieci mogą szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla nich i rozwiązywać je przy pomocy obsługi, ucząc się przy tym komunikowania swoich potrzeb. Dowolność w tworzeniu własnych projektów pozwala na wyrażanie swojego rozumienia otaczającego świata poprzez impresję plastyczne, tworzenie eksperymentów graficznych przy pomocy dostępnych narzędzi.

Szkoła podstawowa – I etap edukacyjny

Kolejkowo – Cudowne Tworzenie Miniatur

Warsztaty modelarskie pozwalają na rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Dowolność w tworzeniu i wykorzystaniu dostępnych na stanowiskach materiałów daje możliwość osiągnięcia przez ucznia umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia. Udział w warsztatach rozwija twórcze wyrażanie siebie za pomocą plastycznych środków przekazu.

II etap edukacyjny

Warsztaty w Kolejkowie

Tworzenie wrocławskich kamienic rozwija wśród uczestników zainteresowanie lokalną kulturą i tworzy potrzebę jej tworzenia. Warsztaty zachęcają do rozwijania swoich uzdolnień oraz uczą samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. Warsztaty modelarskie stanowią wspaniałą lekcję plastyki. W czasie trwania zajęć można zrealizować ogólne wymagania kształcenia z tego przedmiotu: I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

Przebieg zajęć

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej modelarni. Na wstępie obsługa opowiada o modelarstwie i sztukach plastycznych z nim związanym.Pojawia się również wątek o architekturze wrocławskich kamienic i szczegółowo omawia zadanie jakie grupa będzie miała do wykonania. Dzieci przy użyciu dostępnych materiałów i pomocy ze strony obsługi tworzy własne projekty. Pod koniec zajęć dzieci otrzymują Dyplom Modelarza i zabierają swoje prace do domu.