Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie kierujemy do uczestników rynku kapitałowego, akcjonariuszy, inwestorów obecnych i potencjalnych.

O emitencie

Informacje ogólne

Kolejkowo to sieć zaawansowanych, przedstawionych w nowoczesnej formie, makiet kolejowych, które są prawdziwym odwzorowaniem gwarnego miasta. Ruchome modele pociągów, samochodów, statków czy tramwajów sprawiają, że goście poczują się jakby obserwowali prawdziwe miasto z lotu ptaka. Zapewniamy doskonałą zabawę dla całych rodzin, a także dla zorganizowanych wycieczek.

Obecnie na Kolejkowo składają się dwie lokalizacje, we Wrocławiu i w Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 320 tysięcy gości! W planach mamy otwarcie dwóch kolejnych lokalizacji - w Warszawie i Gdańsku.

 

 

Działalność Spółki

Kolejkowo SA

Kolejkowo SA prowadzi działalność polegająca na organizacji i prezentacji wystaw makiet opartych o miniatury odwzorowujące rzeczywiste elementy geografii miast. Spółka pod marką Kolejkowo prowadzi sieć zaawansowanych, przedstawionych w nowoczesnej formie, parków miniatur, które są
prawdziwym odwzorowaniem gwarnego miasta. Makiety zawierają ruchome modele pociągów, samochodów, statków czy tramwajów co daje wrażenie obserwacji prawdziwego miasta z lotu ptaka.
Obecnie na Kolejkowo składają się 2 parki miniatur, we Wrocławiu i w Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 320 tysięcy gości. W planach Spółki jest otwarcie dwóch kolejnych lokalizacji - w Warszawie i Gdańsku. Poza stałymi wystawami, w ramach Kolejkowo powstają wystawy czasowe,
spójne koncepcyjnie projekty odnoszące się do aktualnych tematów. Marka Kolejkowo to unikatowy model biznesowy, który opiera się na spójnych wartościach, takich jak relacje, współtworzenie, uniwersalizm, aktualność, jakość i uczciwość. Kolejkowo to nowatorski produkt, który jest uniwersalny i stanowi jedyne w swym rodzaju połączenie atrakcji turystycznej, sztuki i popkultury.

Władze Spółki

Władze Spółki Kolejkowo SA

Jakub Paczyński – Prezes Zarządu
Katarzyna Paczyńska – Członek Zarządu
Włodzimierz Tyczyński – Członek Rady Nadzorczej
Karolina Makowska – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Korzycki – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Akcjonariat Kolejkowo SA

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Kolejkowo SA

 

Jednym z celów, które przed sobą stawia Spółka, jest budowa nowoczesnej modelarni. Umożliwi ona scentralizowane wytwarzanie elementów wykorzystywanych w kolejnych wystawach i będzie podstawą skalowania Kolejkowo S.A. Spółka posiada atrakcyjną działkę budowlaną w Jeleniej Górze o powierzchni 1,2 ha z pozwoleniem na budowę modelarni. Szacunkowa wartość nieruchomości wynosi ok. 1,5 mln zł. W lutym 2022 rozpoczęła się budowa modelarni o powierzchni ok. 900 m2. Dodatkowo, w budynku znajdować będą się biura dla kadry kierowniczej oraz hala produkcyjna, w której będą tworzone makiety do obecnych i przyszłych lokalizacji. Modelarnia będzie dostępna do zwiedzania dla grup zorganizowanych. Zostanie uruchomiona również pracownia modelarska, w której będą organizowane cykliczne, profesjonalne warsztaty modelarskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Spółka planuje w najbliższych miesiącach otwarcie nowej wystawy w Warszawie. Stolica Polski jest wymagającym ale za to bardzo atrakcyjnym rynkiem dla wystaw tematycznych. Aby uświadomić sobie potencjał tkwiący w lokalnym rynku, dość wspomnieć że każda z pierwszych dziesięciu warszawskich stałych atrakcji turystycznych jest odwiedzana przez co najmniej 500 tys. osób rocznie.
Otwarcie Kolejkowa w Warszawie jest naturalnym krokiem rozwoju. Dzięki lokalizacji w tym mieście Spółka zwiększy zyski, będzie bardziej rozpoznawalna, będzie miała lepszy dostęp do mediów i influencerów, a także spowoduje to rozłożenie kosztów reklam ogólnopolskich na 3 lokalizacje.

 

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Kolejkowo SA


Aktualne wyniki finansowe znajdują się w raportach poniżej.

Otoczenie rynkowe

Polski rynek turystyczny

 

Zgodnie z raportem World Travel and Tourism Council („WTTC”) wartość gospodarki turystycznej w Polsce w 2022 r. została oszacowana na ok 120,0 mld zł, co oznaczało spadek o 9,5% w porównaniu z rokiem 2019. Odpowiadało to za około 4,0% polskiego produktu krajowego brutto („PKB”). Prognoza na 2023 r. zakłada, że wartość tego sektora wyniesie 126,7 mld zł, co będzie oznaczało wzrost udziału w PKB do 4,2%. Według ekspertów z WTTC polski sektor turystyczny w 2033 r. będzie wart 197,6 mld zł, a jego udział w PKB wyniesie 5,2%.

Żródło: OECD (2022), „OECD Tourism Trends and Policies 2022”, OECD Publishing, Paryż, https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en

 

Jak podaje GUS W 2022 r. mieszkańcy Polski odbyli łącznie 74,4 mln podróży z co najmniej jednym noclegiem (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży) – o 18,9% więcej r/r. Przeważały podróże krajowe, których było 61,2 mln (o 10,9% więcej r/r), z tego 34,8 mln (o 12,4% r/r) podróży krótkookresowych (2-4 dni) i 26,4 mln (o 9,1% r/r) podróży długookresowych, tj. trwających 5 dni lub dłużej. Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 13,2 mln (o 77,3% więcej r/r). Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami w 2022 r. wyniosły 86,6 mld zł (wzrost o 50,1% r/r), z tego na krajowe wyjazdy z noclegami przypadało 42,1 mld zł (wzrost o 31,9%), na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 33,6 mld zł (wzrost o 95,2%), a na zagraniczne podróże jednodniowe – 10,9 mld zł (wzrost o 27,0%). Warto również wskazać, że wydatki na krajowe wyjazdy z noclegami stanowiły 48,6% w wydatkach ogółem (mniej o 6,7 p.p.). W 2022 r. przeciętne wydatki jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniosły 467 zł (wzrost o 21,9%), na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 1293 zł (wzrost o 16,9%).

W 2022 r. do Polski przyjechało 71,8 mln nierezydentów i było to o 40,7% więcej r/r, z tego 15,9 mln turystów (o 64,0% więcej r/r) oraz 55,9 mln odwiedzających jednodniowych (o 35,3% więcej r/r.). Cudzoziemcy odwiedzający Polskę w 2022 r. ponieśli (przed podróżą u siebie w kraju i podczas pobytu na terenie Polski) wydatki w wysokości 44,8 mld zł i było to o 56,6% więcej niż w 2021 r. W grupie turystów najwyższe wydatki w związku z podróżą do Polski ponieśli cudzoziemcy z Niemiec – 8,0 mld zł (30,4% ogółu wydatków turystów w 2022 r.), następnie z Ukrainy – 3,3 mld zł (12,6%), Stanów Zjednoczonych – 2,5 mld zł (9,5%) oraz Wielkiej Brytanii – 1,3 mld zł (4,8%).

Żródło: GUS, „Turystyka w 2022 r.”, Warszawa, Rzeszów 2023

Jak wskazuje serwis Statista.com średnioroczny wzrost (CAGR) globalnych przychodów w sektorze turystyki i podróżowania w latach 2023-2027 ma wynieść 4,42%.

Żródło: Statista Market Insights, „Travel &Tourism – Worldwide” czerwiec 2023

Jak wskazuje Polska Organizacja Turystyczna, parki rozrywki i parki tematyczne to najszybciej rozwijające się atrakcje turystyczne, na których oparty jest ogromny segment światowego rynku turystycznego. Produkt turystyczny, jakim są parki rozrywki, skierowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W regionie EMEA (Europa, Middle East i Afryka) całkowita frekwencja spadła w 2020 r. o 66% dla 20 najlepszych parków rozrywki i 61% dla 10 najlepszych parków wodnych. Jednak już w 2021 r. wszystkie wielkie parki rozrywki odnotowały znaczny wzrost frekwencji w relacji do roku 2020. W 2021 r. odnotowano działalność ponad 1500 większych parków rozrywki i parków tematycznych, które przyciągnęły 1,8 mld odwiedzających, a obroty handlowe przekraczały wartość 20 mld euro. Polskie parki rozrywki w 2021 r. również odnotowały znaczny wzrost liczby odwiedzających. Duża część z nich zanotowała wynik lepszy niż przed pandemią tj. w 2019 r. Największy park rozrywki w Polsce zanotował ok. 16% wzrost względem 2019 r.

Żródło: Polska Agencja Turystyczna, „Frekwencja w atrakcjach turystycznych w roku 2021”, Kraków, Warszawa 2022

Raporty
alt
Raporty okresowe kwartalne
alt
Informacje bieżące
pobierz:
Kalendarium
pdf
Kalendarium
Ład korporacyjny
pdf
Aktualne treść statutu
pobierz:
pdf
Odpis KRS
pdf
Polityka informacyjna
pobierz:
Dane finansowe
pdf
Struktura przychodów
pobierz:
pdf
Wyniki finansowe
pobierz:
pdf
Prognozy finansowe
pobierz:
Walne Zgromadzenie
pdf
Zwołania Walnego Zgromadzenia

Dane kontaktowe


 

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław
tel: (+48) 71 307 36 24
fax: (+48) 71 719 91 55
email: info@blueoak.pl
www.blueoak.pl

 

KONTAKT:

Angelika Thauer
tel: (+48) 880 005 099
e-mail: angelika.thauer@kolejkowo.pl
www.kolejkowo.pl