Projekty

Kolejkowo S.A. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dywersyfikacja działalności firmy "Fores Sp. z o.o." poprzez poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o usługi modelarskie”.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i poszerzenie katalogu oferowanych usług i produktów oraz podniesienie innowacyjności.
Ponadto wdrożenie nowej usługi i produktu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł przychodu dla przedsiębiorstwa oraz wpłynie pozytywnie na walkę ze skutkami pandemii COVID – 19 oraz ochroni
przedsiębiorstwo przed jej ewentualnymi skutkami w przyszłości.
Całkowita wartość projektu wynosi 115 300,00 zł. z czego 74 991,85 zł. stanowi wkład Funduszy Europejskich.